Maskinentreprenør i Orkdal

Entreprenør innen Grunn- og terrengarbeid, Renseanlegg, Drenering, Vann og avløp
Brøyting, strøing og kosting, Maskinflytting

Firmaet har sentral godkjenning i fagområdet UTF Grunnarbeid og landskapsutforming,
riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

Medlem i MEF


Nyhus Maskin AS jubilerer i år med 50 år i bransjen

Se vår brosjyre


Nyhus Maskin AS med i Fosen Vind utbygging

http://www.mynewsdesk.com/no/fosenvind/news/nyhus-maskin-vant-foerste-oppdrag-for-fosen-vind-paa-hitra-250054