Våre fagområder


Kontakt oss for befaring og pristilbud på undernevnte fagområder, eller andre grunnarbeidsrelaterte oppdrag.
GRAVING OG GRUNNARBEID

Med en bred maskinpark og erfarne ansatte utfører Nyhus Maskin AS det meste innen graving og grunnarbeid.

Vi utfører blant annet:

-Vegarbeid
-Tomtegraving
-Masseflytting og terrengjustering
-Masseutskifting
-Drenering

VANN OG AVLØP
.
Nyhus Maskin utfører alt innen utendørs vann- og avløpsarbeider for private og offentlige kunder. Vi har topp moderne utstyr og ansatte med ADK-kompetanse. Vi utførere både nyanlegg, utbedringer og akutte feil- og lekkasjereparasjoner.
TRANSPORT
.
Med tre lastebiler utfører vi alt av massetransport og maskinflytting, både på egne prosjekter og eksternt. 
VEDLIKEHOLD
.
Vi utfører sommer- og vintervedlikehold på veier og plasser. Vi har hjullastere med strø- og brøyteutstyr for vintervedlikehold. Vi utfører også kosting og kantslått.
KABELGRAVING
.
Vi utfører alt innen graving av kabelgrøfter, fra enkle stikkledninger for fiber til lange høyspenttraseer.
PRIVATE AVLØPSANLEGG

Private avløpsanlegg er et miljømessig fokusområde. For å minimere et avløpsanleggs påvirkning på miljøet er det viktig at riktig anlegg med riktig renseløsning er plassert på riktig plass. Om du etablerer nytt utslipp, eller rehabiliterer eksisterende er vi behjelpelige.

Nyhus Maskin AS har kompetanse på grunnundersøkelser, prosjektering, søknader og etablering av avløpsanlegg. Vi hjelper deg med hele prosessen fra A til Å.

 

UTOMHUSARBEID
.
Vi utfører alt innen belegningsstein, kantstein, asfaltering, plen og grøntarbeider. 
STØTTEMURER
.
Vi har lang erfaring med etablering av støttemurer. Vi levere stein etter kunden ønske, både naturstein og betongstein.