Tjenester


50 års erfaring med topp moderne maskinpark!
Nyhus Maskin AS gjør det meste innen grunnarbeid.

Vi utfører:
  • Tomtegraving
  • Skogs-og veianlegg
  • Masseflytting
  • Renseanlegg for gråvann
  • Drenering rundt hus

  • Muring av naturstein mot skråning og v/kjellernedganger
  • Åpner tette kloakkrør og frosne vannrør utvendig.
  • Vinterarbeid med brøyting/strøing og feiing til våren.